Ακοόγραμμα

Τι είναι το ακοόγραμμα;

Το ακοόγραμμα ή αλλιώς ακοομέτρηση είναι μια διαγνωστική εξέταση με την οποία γίνεται εκτίμηση της ακοής. Η εξέταση εκτελείται από έναν ιατρό ΩΡΛ ή έναν ακοολόγο.

Το ακοόγραμμα είναι απαραίτητο εργαλείο για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας, η οποία δυσχεραίνει την ικανότητα επικοινωνίας ενός ανθρώπου.

 

Η εξέταση μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά έως 30 λεπτά, ανάλογα με τα ευρήματα της εξέτασης.

ακοογραμμα

Η σημασία του ακοογράμματος

Η απώλεια ακοής είναι ένα κοινό πρόβλημα που επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. 

Η βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως το γήρας, η έκθεση σε ήχους υψηλής εντάσεως, γενετικούς παράγοντες, λοιμώξεις, και ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές.

Ανεξαρτήτου αιτιολογίας, η απώλεια ακοής μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου. Μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αποξένωση, κατάθλιψη και μαθησιακές δυσκολίες.

Ευτυχώς, το ακοόγραμμα βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση που η πάθηση παραμεληθεί.

Το ακοόγραμμα είναι ένα απλό μη επεμβατικό τεστ το οποίο παρέχει μια πολύ καλή εκτίμηση της ακοής.

Τύποι ακοομέτρησης

Υπάρχουν δύο τύποι ακοομέτρησης, η τονική και η ομιλητική τις οποίες θα δούμε παρακάτω:

Τονική ακοομετρία

Η τονική ακοομετρία είναι μια εξέταση που μετρά την ικανότητα ενός ατόμου να ακούει ήχους διαφορετικών εντάσεων και συχνοτήτων. Κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης, ο εξεταζόμενος φοράει ειδικά ακουστικά και ακούει ήχους που παράγονται από τον ακοομετρητή. Οι ήχοι που παράγονται είναι διάφορων εντάσεων και συχνοτήτων και ο εξεταζόμενος υποδεικνύει ποιους ήχους μπορεί να ακούσει κάθε φορά.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης απεικονίζονται σε ένα ακοόγραμμα, το οποίο είναι ένα γράφημα που δείχνει την ικανότητα ακοής του ατόμου σε διαφορετικές συχνότητες και εντάσεις. Με το ακοόγραμμα προσδιορίζεται ο τύπος και ο βαθμός της βαρηκοΐας.

Ομιλητική ακοομετρία

Η ομιλητική ακοομετρία είναι μια εξέταση που αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου να ακούει και να κατανοεί την ανθρώπινη ομιλία. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταζόμενος ακούει μεμονωμένες λέξεις ή προτάσεις σε διαφορετικές εντάσεις και του ζητείται να τις επαναλάβει.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης προσδιορίζουν την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη ομιλία σε διαφορετικές εντάσεις.

Πως εκτελείται το ακοόγραμμα

Η εκτέλεση ενός ακοογράμματος μπορεί να διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με τα μηχανικά μέρη του ακοογράφου. Γενικά όμως απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

Πριν την έναρξη του τεστ, ο εξεταζόμενος θα ερωτηθεί για την ιατρική του κατάσταση, και τυχόν συμπτώματα που μπορεί να έχει. Θα χρειαστεί επίσης να γίνει ωτοσκόπηση των αυτιών του για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κερί ή λοίμωξη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Ο εξεταζόμενος χρειάζεται να βρίσκεται καθιστός σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο ή ηχομονωμένο θάλαμο. Θα φορέσει ακουστικά πάνω από τα αυτιά του και θα χρειαστεί να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ήσυχος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Είναι απαραίτητο ο ακοογράφος να είναι καλιμπραρισμένος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ήχοι παράγονται με ακρίβεια στις σωστές συχνότητες και εντάσεις.

Ο ειδικός εξηγεί τη διαδικασία του τεστ στον εξεταζόμενο, ο οποίος καλείται με τη βοήθεια ενός κουμπιού να υποδεικνύει πότε ακούει κάποιον ήχο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο εξεταζόμενος ενημερώνεται για την κατάσταση της ακοής του, λύνονται απορίες και γίνεται συζήτηση για το εάν είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις.

Πόσο συχνά χρειάζεται να πραγματοποιείται ένα ακοόγραμμα;

Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, καθώς και παράγοντες κινδύνου απώλειας ακοής.

Γενικά, συνιστάται σε όλους τους ενήλικες τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, και να επαναλαμβάνουν την εξέταση εάν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας ακοής.

Για τους ενήλικες που δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας ακοής, συνιστάται να ελέγχουν την ακοή τους κάθε 10 χρόνια έως την ηλικία των 50 ετών, και εν συνεχεία κάθε 3 χρόνια.

Ωστόσο, εάν κάποιος άνθρωπος βιώσει αλλαγές στην ακοή του ή άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την ακοή, τότε απαιτούνται πιο συχνές αξιολογήσεις.

Στα παιδιά, ο έλεγχος ακοής όμως δεν γίνεται με το κλασσικό ακοόγραμμα αλλά με μια σειρά άλλων εξετάσεων που ονομάζονται ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυναμικά και ακουστικές αποκρίσεις σταθερής κατάστασης.

Επίσης απαιτείται επανέλεγχος της ακοής στην προσχολική ηλικία.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Υπάρχουν αντενδείξεις;

Γενικά δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την εκτέλεση της ακοομέτρησης διότι πρόκειται για μια ασφαλή και μη επεμβατική εξέταση.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η ακοομέτρηση μπορεί να καταστεί δύσκολη στην εκτέλεσή της, ή/και λιγότερο ακριβής και μπορεί να χρειαστεί η λήξη ορισμένων προφυλάξεων για να βεβαιωθεί η ακρίβεια και η ασφάλεια της εξέτασης.

Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο εμφανίζει κάποια λοίμωξη ή φλεγμονή στο αυτί, ενδέχεται να είναι δύσκολη η λήψη αποτελεσμάτων ακριβείας λόγω παρεμπόδισης της μετάδοσης του ήχου.

Κατ’ επέκταση σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί η εξέταση μέχρι να υποχωρήσει η λοίμωξη ή η φλεγμονή.

Επίσης είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ο εξεταζόμενος έχει κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες της εξέτασης, να παραμείνει σταθερός και συγκεντρωμένος, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Τι επιλογές υπάρχουν για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας;

Οι θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας εξαρτώνται από τον τύπο και το βαθμό της βαρηκοΐας. Σε μερικές περιπτώσεις η απώλεια ακοής μπορεί να είναι προσωρινή και να υποχωρήσει από μόνη της. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί με επέμβαση ή φαρμακευτική αγωγή. Στις περιπτώσεις που η βαρηκοΐα είναι μη αναστρέψιμη οι επιλογές είναι:

1. Ακουστικά βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι μικρές εξατομικευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές που τοποθετούνται εκτός ή εντός του αυτιού. Ενισχύουν την ένταση του ήχου ανά συχνότητα, βελτιώνοντας την ικανότητα ενός ατόμου να ακούει και να κατανοεί την ανθρώπινη ομιλία.

2. Κοχλιακά εμφυτεύματα

Το κοχλιακά εμφυτεύματα είναι χειρουργικά εμφυτευμένες συσκευές που παρακάμπτουν το κατεστραμμένο τμήμα του έσω ωτός και διεγείρουν απευθείας το ακουστικό νεύρο.

3. Περιφερειακά συστήματα ακοής 

Τα περιφερειακά συστήματα ακοής επιτρέπουν τη βελτίωση της επικοινωνίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως αίθουσες διδασκαλίας ή εργασιακούς χώρους. Παραδείγματα είναι τα συστήματα FM και οι υπηρεσίες υποτίτλων.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ