Ακουστικά Βαρηκοΐας για Ενήλικες

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στα ακουστικά βαρηκοΐας. Τα ακουστικά πίσω από το αυτί διακρίνονται στα λεγόμενα οπισθωτιαία (BTE), στα οποία το μεγάφωνο είναι έξω από το αυτί και στα ανοιχτού τύπου (RIC) στα οποία το μεγάφωνο είναι εντός του ακουστικού πόρου.

Τα εσωτερικά ακουστικά ονομάζονται ενδωτιαία (ITE, CIC) και ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται εντός του αυτιού. Ο καταλληλότερος τύπος ακουστικών βαρηκοΐας για τον κάθε άνθρωπο εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως τον βαθμό και τον τύπο της βαρηκοΐας, την ηλικία, τις ανατομικές διαστάσεις του ακουστικού πόρου, την ανάγκη για συνδεσιμότητα με Bluetooth, σε συνάρτηση πάντοτε με την ύπαρξη τυχόν άλλων ιατρικών ζητημάτων.

Ακολούθως, μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα ακουστικά βαρηκοΐας, εντούτοις, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι μόνο μετά από λεπτομερή αξιολόγηση κάθε περιστατικού, ως μεμονωμένου, μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο καταλληλότερος τύπος ακουστικού για τη συγκεκριμένη περίπτωση.