Ακουστικά Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι προηγμένες ψηφιακές συσκευές που εμπίπτουν στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο ρόλος των ακουστικών βαρηκοΐας είναι η αποκατάσταση της ακουστικής ικανότητας των βαρήκοων, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, αναλόγως των τύπο και το μέγεθος της βαρηκοΐας.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας τελευταίας τεχνολογίας είναι πλέον όλα ψηφιακά και επιτρέπουν την λεπτομερή και εξατομικευμένη ενίσχυση της ακοής ανά συχνότητα επιτρέποντας έτσι πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα παλαιότερα αναλογικής τεχνολογίας ακουστικά. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ακουστικών βαρηκοΐας έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές ακοολογικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Κατ’ επέκταση η σωστή επιλογή ακουστικών βαρηκοΐας είναι μια σύνθετη διαδικασία και όχι απλά η αγορά ενός προϊόντος.

Ακουστικά Βαρηκοΐας Τελευταίας Τεχνολογίας

Πως λειτουργούν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

ακουστικα βαρηκοιασ

Τα βασικά μέρη των ακουστικών βαρηκοΐας είναι τα παρακάτω:

 • Μικρόφωνο: συλλέγει την ομιλία και τους περιβαλλοντικούς ήχους, μετατρέποντας τους σε ηλεκτρικό σήμα.
 • Ενισχυτής – τσιπ: λαμβάνει το ηλεκτρικό σήμα κάνοντας την κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να ενισχύσει καταλλήλως τις συχνότητες που απαιτούνται για τον κάθε βαρήκοο.
 • Μεγάφωνο: μετατρέπει το ενισχυμένο ηλεκτρικό σήμα σε ηχητικά κύματα τα οποία συλλέγονται από το αυτί του βαρήκοου.
 • Μπαταρία: παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να εκτελεστούν οι άνωθεν λειτουργίες. Πλέον υπάρχουν και ακουστικά βαρηκοΐας με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Πως να επιλέξω ακουστικά βαρηκοΐας;

Η επιλογή των κατάλληλων ακουστικών βαρηκοΐας διαμορφώνεται από την συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Ακοολόγου ή Ακοοπροθετιστή.

Ο Ακοολόγος ή Ακοοπροθετιστής λαμβάνοντας υπόψιν τα ακοολογικά ευρήματα του βαρήκοου και πραγματοποιώντας την μέθοδο Real Ear Measurements (REMs) διερευνά ποια ακουστικά βαρηκοΐας είναι τα πλέον κατάλληλα για την εκάστοτε περίπτωση.

Παράλληλα όμως λαμβάνονται υπόψιν και οι ιδιαίτερες ανάγκες ή απαιτήσεις του εκάστοτε ενδιαφερόμενου που καθορίζουν την τελική επιλογή.

Πως γίνετε η σωστή λειτουργεία και εφαρμογή του ακουστικού;

ακουστικό βαρηκοΐας

Για την σωστή εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα.

Στα Κέντρα Υποστήριξης Ακοής Θεοδώρου εφαρμόζουμε evidence based πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ακοολογίας.

Τα βήματα αυτά είναι:

 • Η αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας του βαρήκοου.
 • Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και των διαθέσιμων επιλογών που υπάρχουν.
 • Η ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας με την μέθοδο Real Ear Measurements (REMs) που αποτελεί τον μοναδικό αντικειμενικό τρόπο για να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία τους σύμφωνα με τις ακοολογικές ανάγκες του εκάστοτε ανθρώπου. Το ποσοστό σωστά ρυθμισμένων ακουστικών χωρίς τα REMs ανέρχεται έως το 36% και με τα REMs έως το 83%.
 • Ο προσδιορισμός του οφέλους που έχει ο ενδιαφερόμενος κάνοντας χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Ποια είναι τα είδη ακουστικών βαρηκοΐας;

τα δυο είδη ακουστικών βαρηκοΐας, οπισθωτιαία (εξωτερικά) και ενδωτιαία (εσωτερικά)

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ακουστικών βαρηκοΐας, τα οπισθωτιαία (εξωτερικά) και τα ενδωτιαία (εσωτερικά).

Τα οπισθωτιαία ακουστικά τοποθετούνται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού και διακρίνονται στα κλασσικά ακουστικά πίσω από το αυτί, τα λεγόμενα Behind The Ear (BTE), και στα ακουστικά των οποίων το μεγάφωνο βρίσκεται εντός του αυτιού του βαρήκοου, που ονομάζονται Receiver In the Canal (RIC).

Τα ενδωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας τοποθετούνται ολόκληρα εντός του αυτιού και διακρίνονται, αναλόγως με το μέγεθος τους και το πόσο βαθιά εφαρμόζουν στον ακουστικό πόρο, στα In The Ear (ITE) και Completely In the Canal (CIC). Όλοι οι παραπάνω τύποι ακουστικών αποτελούνται από έναν ενισχυτή, ένα μικρόφωνο, ένα μεγάφωνο και μια μπαταρία.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε είδους;

Οπισθωτιαία ακουστικά

 • Ευκολότερα στην τοποθέτηση για τα ηλικιωμένα άτομα.
 • Καλύπτουν όλα τα μεγέθη βαρηκοΐας.
 • Κατάλληλα για τα παιδιατρικά περιστατικά.
 • Δυνατότητα αερισμού του ακουστικού πόρου με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ενδωτιαία ακουστικά

Είναι διακριτικά κάτι το οποίο ικανοποιεί τα νεαρότερα άτομα που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι πλέον τα οπισθωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας είναι τόσο μικρά που πολλές φορές είναι αόρατά από τρίτους.

Πόσο κοστίζουν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

Η τιμή των ακουστικών βαρηκοΐας εξαρτάται από τις τεχνικές τους προδιαγραφές.

Ο σημαντικότερος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν είναι να βρεθούν κατάλληλα ακουστικά βαρηκοΐας, των οποίων οι τεχνικές τους προδιαγραφές, θα τα καθιστούν κατάλληλα για την βαρηκοΐα του εκάστοτε ανθρώπου.

Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν και καθορίζουν την τιμή των ακουστικών βαρηκοΐας είναι ο τρόπος ζωής του βαρήκοου καθώς και ιδιαίτερες του ανάγκες που χρειάζεται να ικανοποιηθούν.

Είναι επαρκής η εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοΐας;

επιλογή χρήσης ενός ακουστικού βαρηκοΐας ή δυο

Οι υποψήφιοι χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας πολλές φορές διερωτώνται εάν χρειάζονται ένα ή δύο ακουστικά.

Η απάντηση είναι πως εφόσον υπάρχει αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα, συνιστάται η εφαρμογή  δύο ακουστικών βαρηκοΐας για τους παρακάτω λόγους:

 • Οι περιβαλλοντικοί ήχοι γίνονται καλύτερα αντιληπτοί.
 • Η ανθρώπινη ομιλία είναι πιο εύκολα κατανοητή.
 • Ευκολότερη επικοινωνία σε περιβάλλον με φασαρία.
 • Αντίληψη από ποια κατεύθυνση προέρχονται οι ήχοι.
 • Καλύτερη αντιμετώπιση του ενοχλητικού προβλήματος των εμβοών.
 • Περισσότερες πιθανότητες καθυστέρησης της επιδείνωσης της βαρηκοΐας.

Η αναγκαιότητα της εκτεταμένης χρήσης των ακουστικών βαρηκοΐας

Πολλοί χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας έχουν την επιθυμία να ακούσουν όσο το δυνατόν καλύτερα χωρίς να κάνουν επαρκή χρήση των συσκευών τους.

Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος διότι όλες μας οι αισθήσεις όπως η όραση, η όσφρηση και η ακοή αποκωδικοποιούνται στον εγκέφαλο μας, με άλλα λόγια “ακούμε” με τον εγκέφαλο μας.

Τα αυτιά είναι απλώς το μέσω που μεταφέρουν την ακουστική πληροφορία στον εγκέφαλό. 

Ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου με απώλεια ακοής σταδιακά αρχίζει να “ξεχνάει” το πως ακούγονται οι διάφοροι περιβαλλοντικοί ήχοι καθώς και η ανθρώπινη ομιλία.

Για την ακρίβεια ένας βαρήκοος ξεχνάει το πως πραγματικά ακούγεται ακόμη και η ίδια του η φωνή.

Ακούμε με τον εγκέφαλο και όχι με τα αυτιά μας

Όπως γίνεται αντιληπτό απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για να “επανεκπαιδευτεί” ο εγκέφαλος στα ακουστικά ερεθίσματα που θα δέχεται από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Στην αρχή οι ομιλίες των ανθρώπων ακούγονται παραμορφωμένες, ενώ οι περιβαλλοντικοί ήχοι αρκετά δυνατοί. Με τον καιρό όμως όλοι αυτοί οι ήχοι παύουν να ενοχλούν και η ομιλία γίνεται πιο εύκολα κατανοητή. Επίσης η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας χρειάζεται να γίνει με έναν σταδιακό τρόπο.

Οι καινούργιοι χρήστες χρειάζεται πρώτα να φορούν τα ακουστικά τους σε ένα ήσυχο περιβάλλον με ένα άτομο και στην συνέχεια με περισσότερα άτομα και έπειτα να επιχειρήσουν να τα φορέσουν σε έναν εξωτερικό χώρο όπως μια πλατεία ή ένα εστιατόριο.

Επιπροσθέτως χρειάζεται να τονιστεί η σημασία της πρώιμης παρέμβασης μιας και όσο περισσότερο καθυστερήσει ένας βαρήκοος να χρησιμοποιήσει ακουστικά βαρηκοΐας τόσο μειώνεται η συνολική βοήθεια που θα έχει από αυτά.

Είπαν για Εμάς

5.0
Με βάση 97 κριτικές
powered by Google
teti oikonomouteti oikonomou
10:23 05 Oct 23
Εξυπηρέτηση στη λεπτομέρεια.Πολυ ζεστοί άνθρωποι αλλαξαν την ζωή της μητερας μου ..τους ευχαριστούμε για όλα ..!!!! Συγχαρητήρια για την άψογη δουλειά σας!!!
George MarinopoulosGeorge Marinopoulos
10:52 04 Sep 23
Άριστη εξυπηρέτηση από τον κ. Θεοδώρου. Αφιέρωσε πολύ χρόνο (τρεις συνεδρίες) για να βοηθήσει τη μητέρα μου να εντοπίσει το πρόβλημά της και να επιλέξει τα σωστά ακουστικά βαρηκοΐας. Είναι συγκεντρωμένος, προσεκτικός και αφοσιωμένος να βρει λύση στο πρόβλημα. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το γραφείο του.
Maggie FrostMaggie Frost
16:50 23 Aug 23
Καταρτισμένος ακουολόγος σε επαγγελματικούς χώρους με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να κάνει άριστη δουλειά και όχι μόνο πωλητής. Πολύ ευσυνείδητο, άπταιστα αγγλικά και συνιστάται ανεπιφύλακτα.
Maria AgritakiMaria Agritaki
14:29 03 Aug 23
Άψογη εξυπηρέτηση, εξαιρετικού επιπέδου τεχνογνωσία, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός. Σε έναν πλήρως εκσυγχρονισμένο χώρο παρέχει τις υπηρεσίες του με επαγγελματισμό και ανθρώπινο προφίλ.Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο σας
Konstantinos LoghisKonstantinos Loghis
08:15 25 Jun 23
Μέσω της Εταιρείας Θεοδώρου έχω λύσει το πρόβλημα βαρηκοίας από το 2005. Ακολούθησα την εξέλιξη των ακουστικών και από 4ετίας κατέληξα στα πιό σύγχρονα και προηγμένα. Με την ευγενική φροντίδα του κ. Θεοδώρου και της κας Τσαουσάκη και την επιστημονική κατάρτισή τους στην ωτοπροσθετική έχω ξεχάσει το πρόβλημα της βαρηκοίας.Η χρήση των ακουστικών απαιτεί την ακριβή ρύθμισή τους μέσω υπολογιστού και ακοογράμματος, για να αναδειχθεί στο μέγιστο η απόδοσή τους. Τους ευχαριστώ θερμώς για τις υπηρεσίες που προσφέρουνΚωνσταντίνος ΛόγηςΟμότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
nikos ferekisnikos ferekis
14:35 06 Jun 23
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αλέξη Θεοδώρου για την βοήθεια που κατάφερε να δώσει στην μητέρα μου!Ο κύριος Θεοδώρου είναι ένας καταπληκτικός επιστήμονας αλλά και ζεστός άνθρωπος που μας καθοδήγησε βήμα βήμα.Είχαμε πάρει στο παρελθόν ακουστικά και από άλλη εταιρεία αλλά η μεθοδολογία που ακολουθούν εδώ, καθώς και η μέθοδος REMs ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για εμάς.
Nana BlackNana Black
15:55 30 May 23
Η ύψιστου επιπέδου επιστημονική γνώση, η άριστη τεχνολογική κατάρτιση και η εκλεπτυσμένη νοητική ενσυναίσθηση του κυρίου Αλέξη Θεοδώρου μεταμόρφωσαν την ποιότητα της ζωής μου θεαματικά.Η βαρηκοΐα μου με δυσκόλευε στη καθημερινότητα μου, στην επικοινωνία μου με τους ανθρώπους, στη κίνηση μου σε δημόσιους χώρους, στις τηλεφωνικές συνομιλίες μου και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Αδυνατούσα να παρακολουθήσω ομιλίες, τις θεατρικές παραστάσεις των εγγονών μου και να καταλάβω, όταν κάποιος μου απηύθυνε το λόγο, τι μου έλεγε. Κι αυτά είναι μια μικρή λίστα των προβλημάτων μου τα οποία με απομονώναν από τον φιλικό μου περίγυρο (κι ας φώναζαν οι φίλες μου για να ακούσω), μείωναν την κοινωνικότητα μου και τις δραστηριότητες μου.Θα πρέπει να αναφέρω πως η περίπτωση μου δεν ήταν εύκολη μιας και κάποιες απότομες αυξομειώσεις της ακοής μου είχαν σαν αποτέλεσμα πολλαπλά ακουογράματα και, κατα συνέπεια, πολλαπλούς επαναπρογραμματισμούς των ακουστικών μου.Ο κύριος Θεοδώρου, και όλη η ομάδα, αντιμετώπισαν τα προβλήματα μου (και όχι μόνον αυτά της ακοής) με απεριόριστη υπομονή, καλοσύνη, επαγγελματισμό και ενσυναίσθηση και με καθοδήγησαν βήμα-βήμα στη σωστή επιλογή ακουστικών για τη περίπτωση μου, για τις ανάγκες και επιθυμίες μου.Αναφέροντας πως σε κάποια μουσική βραδιά δυσκολευόμουν να ακούσω τις βιόλες και τα βιολοντσέλα ο κύριος Θεοδώρου πρόσθεσε στα ακουστικά μου πρόγραμμα για να ακούω καθαρά τη μουσική.Η απόλυτη ευτυχία !!!!! Όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας καθαρά στην τελειότητα τους.Όσα ευχαριστώ και να πω δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου!!!Είμαι απόλυτα σίγουρη πως βρίσκομαι σε εξαιρετικά χέρια και συνιστώ ανεπιφύλακτα τον κύριο Αλέξη Θεοδώρου και την ομάδα του.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΦΛΟΓΚΑ
Sofia ZagkaSofia Zagka
06:19 24 May 23
Πολύ καλή εταιρεία.Εξυπηρέτησαν άψογα για τον γιό μου 6 μηνών με ακουστικά βαρηκοΐας.Συνεπεια, Αξιοπιστία, Ευγένια και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ.Αλέξη.Λύσεις για κάθε πρόβλημα. Το κάνουν να είναι εύκολο. Τους ευχαριστώ πολύ!
Χρησιμοποιώ ακουστικά περισσότερο από δέκα χρόνια. Μετά από έρευνα την πρώτη φορά κατέληξα στα ακουστικά ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Η άμεση εξυπηρέτηση, η επιστημονική κατάρτιση, οι τιμές και η ευγένεια είναι οι λόγοι που συνεχίζω την συνεργασία μου με τα ακουστικά ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Το κέντρο υποστήριξης ακοής στο Σύνταγμα, είναι ένα σύγχρονο κέντρο.
js_loader

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

You've just added this product to the cart:

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ