Ακουστικά Βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι προηγμένες ψηφιακές συσκευές που εμπίπτουν στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο ρόλος των ακουστικών βαρηκοΐας είναι η αποκατάσταση της ακουστικής ικανότητας των βαρήκοων, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, αναλόγως των τύπο και το μέγεθος της βαρηκοΐας.

Τα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας είναι πλέον όλα ψηφιακά και επιτρέπουν την λεπτομερή και εξατομικευμένη ενίσχυση της ακοής ανά συχνότητα επιτρέποντας έτσι πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα παλαιότερα αναλογικής τεχνολογίας ακουστικά. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ακουστικών βαρηκοΐας έτσι ώστε να καλύπτονται οι διαφορετικές ακοολογικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Κατ’ επέκταση η σωστή επιλογή ακουστικών βαρηκοΐας είναι μια σύνθετη διαδικασία και όχι απλά η αγορά ενός προϊόντος.

Πως λειτουργούν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

ακουστικα βαρηκοιασ

Τα βασικά μέρη των ακουστικών βαρηκοΐας είναι τα παρακάτω:

 • Μικρόφωνο: συλλέγει την ομιλία και τους περιβαλλοντικούς ήχους, μετατρέποντας τους σε ηλεκτρικό σήμα.
 • Ενισχυτής – τσιπ: λαμβάνει το ηλεκτρικό σήμα κάνοντας την κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να ενισχύσει καταλλήλως τις συχνότητες που απαιτούνται για τον κάθε βαρήκοο.
 • Μεγάφωνο: μετατρέπει το ενισχυμένο ηλεκτρικό σήμα σε ηχητικά κύματα τα οποία συλλέγονται από το αυτί του βαρήκοου.
 • Μπαταρία: παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να εκτελεστούν οι άνωθεν λειτουργίες. Πλέον υπάρχουν και ακουστικά βαρηκοΐας με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου.

Πως να επιλέξω ακουστικά βαρηκοΐας;

Η επιλογή των κατάλληλων ακουστικών βαρηκοΐας διαμορφώνεται από την συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Ακοολόγου ή Ακοοπροθετιστή.

Ο Ακοολόγος ή Ακοοπροθετιστής λαμβάνοντας υπόψιν τα ακοολογικά ευρήματα του βαρήκοου και πραγματοποιώντας την μέθοδο Real Ear Measurements (REMs) διερευνά ποια ακουστικά βαρηκοΐας είναι τα πλέον κατάλληλα για την εκάστοτε περίπτωση.

Παράλληλα όμως λαμβάνονται υπόψιν και οι ιδιαίτερες ανάγκες ή απαιτήσεις του εκάστοτε ενδιαφερόμενου που καθορίζουν την τελική επιλογή.

Πως γίνετε η σωστή λειτουργεία και εφαρμογή του ακουστικού;

ακουστικό βαρηκοΐας

Για την σωστή εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα.

Στα Κέντρα Υποστήριξης Ακοής Θεοδώρου εφαρμόζουμε evidence based πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ακοολογίας.

Τα βήματα αυτά είναι:

 • Η αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας του βαρήκοου.
 • Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και των διαθέσιμων επιλογών που υπάρχουν.
 • Η ρύθμιση των ακουστικών βαρηκοΐας με την μέθοδο Real Ear Measurements (REMs) που αποτελεί τον μοναδικό αντικειμενικό τρόπο για να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία τους σύμφωνα με τις ακοολογικές ανάγκες του εκάστοτε ανθρώπου. Το ποσοστό σωστά ρυθμισμένων ακουστικών χωρίς τα REMs ανέρχεται έως το 36% και με τα REMs έως το 83%.
 • Ο προσδιορισμός του οφέλους που έχει ο ενδιαφερόμενος κάνοντας χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Ποια είναι τα είδη ακουστικών βαρηκοΐας;

τα δυο είδη ακουστικών βαρηκοΐας, οπισθωτιαία (εξωτερικά) και ενδωτιαία (εσωτερικά)

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ακουστικών βαρηκοΐας, τα οπισθωτιαία (εξωτερικά) και τα ενδωτιαία (εσωτερικά).

Τα οπισθωτιαία ακουστικά τοποθετούνται πίσω από το πτερύγιο του αυτιού και διακρίνονται στα κλασσικά ακουστικά πίσω από το αυτί, τα λεγόμενα Behind The Ear (BTE), και στα ακουστικά των οποίων το μεγάφωνο βρίσκεται εντός του αυτιού του βαρήκοου, που ονομάζονται Receiver In the Canal (RIC).

Τα ενδωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας τοποθετούνται ολόκληρα εντός του αυτιού και διακρίνονται, αναλόγως με το μέγεθος τους και το πόσο βαθιά εφαρμόζουν στον ακουστικό πόρο, στα In The Ear (ITE) και Completely In the Canal (CIC). Όλοι οι παραπάνω τύποι ακουστικών αποτελούνται από έναν ενισχυτή, ένα μικρόφωνο, ένα μεγάφωνο και μια μπαταρία.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα κάθε είδους;

Οπισθωτιαία ακουστικά

 • Ευκολότερα στην τοποθέτηση για τα ηλικιωμένα άτομα.
 • Καλύπτουν όλα τα μεγέθη βαρηκοΐας.
 • Κατάλληλα για τα παιδιατρικά περιστατικά.
 • Δυνατότητα αερισμού του ακουστικού πόρου με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ενδωτιαία ακουστικά

Είναι διακριτικά κάτι το οποίο ικανοποιεί τα νεαρότερα άτομα που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι πλέον τα οπισθωτιαία ακουστικά βαρηκοΐας είναι τόσο μικρά που πολλές φορές είναι αόρατά από τρίτους.

Πόσο κοστίζουν τα ακουστικά βαρηκοΐας;

Η τιμή των ακουστικών βαρηκοΐας εξαρτάται από τις τεχνικές τους προδιαγραφές.

Ο σημαντικότερος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψιν είναι να βρεθούν κατάλληλα ακουστικά βαρηκοΐας, των οποίων οι τεχνικές τους προδιαγραφές, θα τα καθιστούν κατάλληλα για την βαρηκοΐα του εκάστοτε ανθρώπου.

Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν και καθορίζουν την τιμή των ακουστικών βαρηκοΐας είναι ο τρόπος ζωής του βαρήκοου καθώς και ιδιαίτερες του ανάγκες που χρειάζεται να ικανοποιηθούν.

Είναι επαρκής η εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοΐας;

επιλογή χρήσης ενός ακουστικού βαρηκοΐας ή δυο

Οι υποψήφιοι χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας πολλές φορές διερωτώνται εάν χρειάζονται ένα ή δύο ακουστικά.

Η απάντηση είναι πως εφόσον υπάρχει αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα, συνιστάται η εφαρμογή  δύο ακουστικών βαρηκοΐας για τους παρακάτω λόγους:

 • Οι περιβαλλοντικοί ήχοι γίνονται καλύτερα αντιληπτοί.
 • Η ανθρώπινη ομιλία είναι πιο εύκολα κατανοητή.
 • Ευκολότερη επικοινωνία σε περιβάλλον με φασαρία.
 • Αντίληψη από ποια κατεύθυνση προέρχονται οι ήχοι.
 • Καλύτερη αντιμετώπιση του ενοχλητικού προβλήματος των εμβοών.
 • Περισσότερες πιθανότητες καθυστέρησης της επιδείνωσης της βαρηκοΐας.

Η αναγκαιότητα της εκτεταμένης χρήσης των ακουστικών βαρηκοΐας

Πολλοί χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας έχουν την επιθυμία να ακούσουν όσο το δυνατόν καλύτερα χωρίς να κάνουν επαρκή χρήση των συσκευών τους.

Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος διότι όλες μας οι αισθήσεις όπως η όραση, η όσφρηση και η ακοή αποκωδικοποιούνται στον εγκέφαλο μας, με άλλα λόγια “ακούμε” με τον εγκέφαλο μας.

Τα αυτιά είναι απλώς το μέσω που μεταφέρουν την ακουστική πληροφορία στον εγκέφαλό. 

Ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου με απώλεια ακοής σταδιακά αρχίζει να “ξεχνάει” το πως ακούγονται οι διάφοροι περιβαλλοντικοί ήχοι καθώς και η ανθρώπινη ομιλία.

Για την ακρίβεια ένας βαρήκοος ξεχνάει το πως πραγματικά ακούγεται ακόμη και η ίδια του η φωνή.

Ακούμε με τον εγκέφαλο και όχι με τα αυτιά μας

Όπως γίνεται αντιληπτό απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για να “επανεκπαιδευτεί” ο εγκέφαλος στα ακουστικά ερεθίσματα που θα δέχεται από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Στην αρχή οι ομιλίες των ανθρώπων ακούγονται παραμορφωμένες, ενώ οι περιβαλλοντικοί ήχοι αρκετά δυνατοί. Με τον καιρό όμως όλοι αυτοί οι ήχοι παύουν να ενοχλούν και η ομιλία γίνεται πιο εύκολα κατανοητή. Επίσης η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας χρειάζεται να γίνει με έναν σταδιακό τρόπο.

Οι καινούργιοι χρήστες χρειάζεται πρώτα να φορούν τα ακουστικά τους σε ένα ήσυχο περιβάλλον με ένα άτομο και στην συνέχεια με περισσότερα άτομα και έπειτα να επιχειρήσουν να τα φορέσουν σε έναν εξωτερικό χώρο όπως μια πλατεία ή ένα εστιατόριο.

Επιπροσθέτως χρειάζεται να τονιστεί η σημασία της πρώιμης παρέμβασης μιας και όσο περισσότερο καθυστερήσει ένας βαρήκοος να χρησιμοποιήσει ακουστικά βαρηκοΐας τόσο μειώνεται η συνολική βοήθεια που θα έχει από αυτά.

Πρώιμη παρέμβαση με ακουστικά βαρηκοΐας

παιδική βαρηκοΐα - Ακουστικά Βαρηκοΐας

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η βαρηκοΐα σε ένα παιδί επιβραδύνει την φυσιολογική ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας.

Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι καθοριστικά για την δημιουργία νευρικών συνδέσεων στον εγκέφαλο το οποίο επιτυγχάνεται από την έκθεση σε ηχητικά ερεθίσματα.

Κατ’ επέκταση στην περίπτωση της παιδικής βαρηκοΐας κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη παρέμβαση με ακουστικά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν εάν κανείς αναλογιστεί ότι τα βαρήκοα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα συμπεριφορικές και ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης.

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η βαρηκοΐα σε ένα παιδί επιβραδύνει την φυσιολογική ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας.

Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι καθοριστικά για την δημιουργία νευρικών συνδέσεων στον εγκέφαλο το οποίο επιτυγχάνεται από την έκθεση σε ηχητικά ερεθίσματα.

Κατ’ επέκταση στην περίπτωση της παιδικής βαρηκοΐας κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη παρέμβαση με ακουστικά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν εάν κανείς αναλογιστεί ότι τα βαρήκοα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα συμπεριφορικές και ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης.