Μικτού τύπου Βαρηκοΐα

Τι είναι η μικτού τύπου βαρηκοΐα;

Η παράλληλη ύπαρξη βαρηκοΐας αγωγιμότητας και νευροαισθητήριας βαρηκοΐας χαρακτηρίζεται ως μικτού τύπου απώλεια ακοής.

Με άλλα λόγια συνυπάρχει βλάβη στο έξω ή/και μέσο ους καθώς και στο έσω ους. Η πάθηση μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή απώλεια ακοής.

μικτού τύπου βαρηκοΐα

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες;

Υπάρχουν πολλές αιτίες που προκαλούν μικτού τύπου βαρηκοΐα.

Το νευροαισθητηριακό κομμάτι της μικτής απώλειας ακοής μπορεί να οφείλεται σε:

  • Ασθένειες.
  • Φάρμακα.
  • Γενετικά αίτια.
  • Τραυματισμό στο κεφάλι.
  • Δυσπλασία του έσω ωτός.

Το αγώγιμο κομμάτι της βαρηκοΐας μπορεί να οφείλεται σε:

  • Συσσώρευση κυψελίδας στον έξω ακουστικό πόρο.
  • Ύπαρξη υγρού στο μέσο ους.
  • Διάτρηση τυμπάνου ή/και την δυσπλασία του έξω ή του μέσου ωτός.
  • Λοιμώξεις του αυτιού.

Ποια η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας μικτού τύπου;

Η αντιμετώπιση της μικτού τύπου βαρηκοΐας μπορεί να περιλαμβάνει την χειρουργική θεραπεία που θα αποκαταστήσει το αγώγιμο κομμάτι της βαρηκοΐας, ενώ το νευροαισθητήριο κομμάτι αντιμετωπίζεται με ακουστικά βαρηκοΐας.

Σε περιπτώσεις που  δεν ενδείκνυται η χειρουργική αποκατάσταση ή που δεν την επιθυμεί ο ασθενής, η βαρηκοΐα μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ επιτυχημένα με ακουστικά βαρηκοΐας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ