Ωτοσκλήρυνση

Τι είναι η Ωτοσκλήρυνση;

Η ωτοσκλήρυνση είναι η κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται μη φυσιολογική ανάπτυξη των οσταρίων του μέσου ωτός.

Στο μέσο ους υπάρχουν 3 οστάρια (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) τα οποία δονούνται μεταφέροντας έτσι τα ηχητικά κύματα στο έσω ους (κοχλίας).

Στην ωτοσκλήρυνση  ο αναβολέας καθηλώνεται με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική μεταφορά των ηχητικών κυμάτων στο έσω ους.

Τα κυριότερα συμπτώματα της ωτοσκλήρυνσης είναι:

  • Σταδιακώς επιδεινούμενη βαρηκοΐα.
  • Ο παθών μιλά χαμηλόφωνα διότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται δυνατά την φωνή του.
  • Ευκολότερη επικοινωνία όταν υπάρχουν περιβαλλοντικοί ήχοι (σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις βαρηκοΐας).
  • Εμβοές
Ωτοσκλήρυνση

Ο κύριος τύπος βαρηκοΐας που παρατηρείται στην ωτοσκλήρυνση είναι η βαρηκοΐα αγωγιμότητας όπου τα ηχητικά κύματα δεν μεταφέρονται αποτελεσματικά μέσω των οσταρίων στον κοχλία.

Μπορεί να επηρεαστεί μόνο το ένα ή και τα δύο αυτιά. Συνηθέστερα πρώτα επηρεάζονται οι χαμηλές συχνότητες και στην πορεία οι υψηλότερες συχνότητες.

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ωτοσκλήρυνσης παρατηρείται και η συνύπαρξη νευροαισθητήριας βαρηκοΐας υψηλών συχνοτήτων που εκδηλώνεται μετά από χρόνια.

Η συσχέτιση μεταξύ της ωτοσκλήρυνσης και της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας παραμένει ασαφής, εάν η εμφάνιση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας (με την πρόοδο της νόσου) οφείλεται στην ωτοσκλήρυνση ή είναι μια τυπική πρεσβυακουσία λόγω της γήρανσης.

Ποιες είναι οι αιτίες της ωτοσκλήρυνσης;

Η εμφάνιση ωτοσκλήρυνσης επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα μια ιογενής λοίμωξη (πχ ιλαρά).

Στους περισσότερους ασθενείς με ωτοσκλήρυνση έχει βρεθεί RNA της ιλαράς στον αναβολέα (3ο οστάριο του μέσο ους). Ο εμβολιασμένος πληθυσμός κατά της ιλαράς παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη εμφάνιση ωτοσκλήρυνσης.

Η ωτοσκλήρυνση θεωρείται κληρονομική, ωστόσο ο βαθμός εμφάνισής της είναι τόσο μεταβλητός που καθίσταται δύσκολο να ανιχνευθεί ένα μοτίβο κληρονομικότητας.

Τα περισσότερα γονίδια που σχετίζονται με την ωτοσκλήρυνση είναι επικρατή αυτοσωμικά.

Επίσης έχει παρατηρηθεί επιδείνωση της ωτοσκλήρυνσης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης που μπορεί να υποδεικνύει ότι οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών παίζουν κάποιο ρόλο.

Πως αντιμετωπίζεται η ωτοσκλήρυνση;

Η ωτοσκλήρυνση μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ή συντηρητικά με την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Η χειρουργική επέμβαση είναι μια επιλογή για αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Η επέμβαση ονομάζεται αναβολεκτομή ή αναβολοτομή. Η επέμβαση πραγματοποιείται είτε με γενική ή τοπική αναισθησία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής επιστρέφει την ίδια μέρα της επέμβασης ή την επόμενη στο σπίτι του. Συνήθως είναι επιτυχημένες επεμβάσεις, αλλά όπως σε κάθε επέμβαση, υπάρχει ένα μικρό ρίσκο επιπλοκών.

Η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας δεν εγκυμονεί κάποιο ρίσκο, σε αντίθεση με την χειρουργική επέμβαση. Τα σύγχρονα ακουστικά βαρηκοΐας είναι πολύ μικρά και διακριτικά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να τοποθετηθούν εξολοκλήρου εντός του ακουστικού πόρου.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ