ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

Έγκαιρη αντιμετώπιση;

Σε μια έρευνα των Kennedy et Al (2006) έχει βρεθεί ότι τα παιδιά στα οποία αντιμετωπίστηκε σε πρώιμο στάδιο η βαρηκοΐα τους, είχαν καλύτερη δεκτική & εκφραστική γλώσσα σε σύγκριση με παιδιά που δεν έλαβαν έγκαιρα βοήθεια. Συμπερασματικά, η καθυστερημένη παρέμβαση σε ένα παιδί με μόνιμη απώλεια ακοής, έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί την ανάπτυξη της ομιλίας και τη ψυχονοητική του εξέλιξη. Τα ακουστικά βαρηκοΐας για παιδιά είναι η πλέον προτεινόμενη και αξιόπιστη λύση.

kids-img-loss-1

Πρώιμη παρέμβαση με ακουστικά βαρηκοΐας

παιδική βαρηκοΐα - Ακουστικά Βαρηκοΐας

Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η βαρηκοΐα σε ένα παιδί επιβραδύνει την φυσιολογική ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας.

Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι καθοριστικά για την δημιουργία νευρικών συνδέσεων στον εγκέφαλο το οποίο επιτυγχάνεται από την έκθεση σε ηχητικά ερεθίσματα.

Κατ’ επέκταση στην περίπτωση της παιδικής βαρηκοΐας κρίνεται απαραίτητη η πρώιμη παρέμβαση με ακουστικά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν εάν κανείς αναλογιστεί ότι τα βαρήκοα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα συμπεριφορικές και ψυχιατρικές διαταραχές καθώς και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης.

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε ένα παιδί.

Η απώλεια ακοής κατά τη γέννηση ονομάζεται “συγγενής” και μπορεί να προκληθεί από γενετικούς παράγοντες, μολύνσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πρόωρο τοκετό, τραυματισμό κατά τη γέννηση και άλλους λόγους.

Η απώλεια ακοής που συμβαίνει μετά τη γέννηση ονομάζεται “επίκτητη” και μπορεί να οφείλεται σε συχνές λοιμώξεις του αυτιού, ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις όπως μηνιγγίτιδα ή ιλαρά, τραυματισμό στο κεφάλι και έκθεση σε πολύ δυνατούς θορύβους.

Ανίχνευση ενδείξεων απώλειας ακοής

Επειδή η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας βασίζεται ως επί το πλείστον σε ακουστικά ερεθίσματα, τα παιδιά με μη διαγνωσμένη απώλεια ακοής συχνά δυσκολεύονται να μάθουν να μιλούν και αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας τους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε συμπτώματα απώλειας ακοής και στα στάδια ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητάς τους σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Οι ενδείξεις της απώλειας ακοής που παρατηρούνται σε ένα παιδί περιλαμβάνουν:

Ανησυχία ενός μέλους της οικογένειας ή του δασκάλου ότι το παιδί δεν ανταποκρίνεται άμεσα στα ακούσματα.
Ακατάλληλη, καθυστερημένη ή απουσία απόκρισης σε ήχους ήπιας και μέτριας έντασης ή ομιλίας, όταν υπάρχουν ελάχιστοι περισπασμοί.
Δεν ανταποκρίνεται στις φωνές μέσω τηλεφώνου ή εναλλάσσει συνεχώς αυτί, όταν μιλάει στο τηλέφωνο.
Προσήλωση στα πρόσωπα των ομιλητών.
Ελλειμματική προσοχή και δυσκολίες συμπεριφοράς.
Δυσκολίες στην απόδοση στο σχολείο.
Δυσκολία στην κατανόηση της ομιλίας όταν υπάρχει θόρυβος στο περιβάλλον.
Δεν ενοχλείται ή δεν εκπλήσσεται από ξαφνικούς, ή δυνατούς θορύβους.
Δε δύναται να προσδιορίσει με ακρίβεια από πού προέρχεται ένας ήχος.
Το παιδί κάθεται πολύ κοντά στην τηλεόραση, όταν η ένταση είναι αρκετά υψηλή για τους άλλους. Αυξάνει την ένταση στην τηλεόραση και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να μιλάει και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε σύγκριση με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας. Αυτή η διαφορά στην ικανότητα ομιλίας και γλώσσας μπορεί να παρατηρηθεί στο σπίτι ή στο σχολείο ή στο περιβάλλον παιδικής φροντίδας.
Συχνή χρήση του “τι;” ή του “ε;”

Επισκεφθείτε το Παιδιατρικό Ακοολογικό μας Κέντρο

.
Στο “Θεοδώρου kids” έχουμε διαμορφώσει ένα περιβάλλον με τις κατάλληλες υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται για να προσφέρουμε εξειδικευμένες μετρήσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε παιδί.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ