Πρεσβυακουσία

Τι είναι η Πρεσβυακουσία;

Ως πρεσβυακουσία ορίζεται η βαρηκοΐα που σχετίζεται με την γήρανση. Πρόκειται για μια προοδευτική και μη αναστρέψιμη αμφοτερόπλευρη (συνήθως συμμετρική) νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Παρατηρείται εκφύλιση του κοχλία στο έσω ους καθώς και του ακουστικού νεύρου.

Συνήθως παρουσιάζεται μετά την ηλικία των 50 ετών, αλλά έχει βρεθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η σταδιακή εκφύλιση της ακοής ξεκινά από την ηλικία των 18 ετών.

Πρεσβυακουσία

Η πρεσβυακουσία αποτελεί την πιο συχνή αιτία απώλειας ακοής. Πιο συγκεκριμένα ένας στους τρεις παρουσιάζει βαρηκοΐα στην ηλικία των 65 ετών και ένας στους δύο στην ηλικία των 75 ετών. Στους ηλικιωμένους η πρεσβυακουσία αποτελεί την πιο κοινή πάθηση μετά την αρθρίτιδα.

Οι  υψηλές συχνότητες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζονται πρώτα και στην συνέχεια ακολουθούν οι μεσαίες και χαμηλές συχνότητες. Επιπλέον οι άντρες συνήθως επηρεάζονται περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες.

Ένα πολύ πρώιμο σύμπτωμα της πρεσβυακουσίας στους νεαρούς ενήλικες είναι η ανικανότητα τους να ακούσουν υψίσυχνους ήχους άνω των 15 με 16 KHz. Βέβαια χρειάζεται να περάσουν ακόμη πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αντιληπτή η δυσχέρεια στην ακοή.

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες;

Οι συσσωρευτικές επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης και παρατεταμένης έκθεσης σε ήχους της καθημερινότητας όπως η κυκλοφορία του δρόμου, οι κατασκευαστικές εργασίες, τα θορυβώδη γραφεία και η δυνατή μουσική, μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση της πρεσβυακουσίας.

Ακόμη η απώλεια των τριχωτών κυττάρων  (αισθητηριακοί υποδοχείς του έσω ωτός) μπορεί να οφείλεται και στην φυσική διαδικασία της γήρανσης από την λήψη ορισμένων φαρμάκων (ασπιρίνη και ορισμένα αντιβιοτικά) καθώς και λόγω ορισμένων παθήσεων.

Η πρεσβυακουσία μπορεί να προκληθεί και λόγω αλλαγών στην αιματική ροή των αυτιών εξαιτίας κάποιας καρδιακής νόσου, υψηλής αρτηριακής πίεσης και διαβήτη.

Ποια η αντιμετώπιση της πρεσβυακουσίας;

Η πρεσβυακούσια δεν μπορεί να θεραπευτεί με κάποια χειρουργική παρέμβαση ή φαρμακευτική αγωγή. Ο κυριότερος τρόπος αντιμετώπισης είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Σε αρκετές περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμη η χρήση ενός περιφερειακού μικροφώνου σε συνδυασμό με τα ακουστικά βαρηκοΐας. Η σταδιακή εξοικείωση του βαρήκοου να βασίζεται και στην χειλεανάγνωση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική.

Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρής απώλειας ακοής, συνιστάται η χειρουργική εμφύτευση ενός κοχλιακού εμφυτεύματος.

Ένα σημαντικό ποσοστό της απώλειας ακοής που μπορεί να προκληθεί λόγω έκθεσης σε θόρυβο μπορεί να προληφθεί. Χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση των πηγών ήχων που μπορούν να προκαλέσουν κάποια βλάβη όπως μοτοσυκλέτες, πιστολάκι μαλλιών, μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, ακρόαση μουσικής με ακουστικά κλπ.

Πολύ σημαντική είναι η χρήση ωτοασπίδων  όταν κάποιος εκτίθεται σε περιβαλλοντικό θόρυβο. Ακόμη ένας γενικός κανόνας είναι η όσο το δυνατόν αποφυγή έκθεσης σε δυνατούς ήχους καθώς η μείωση του χρόνου έκθεσης σε αυτούς.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επιλέξτε το γραφείο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε μας τώρα!

Σύνταγμα
Σύνταγμα

ΚΛΗΣΗ

Γλυφάδα
Γλυφάδα

ΚΛΗΣΗ

Καλλιθέα
Καλλιθέα

ΚΛΗΣΗ

Παγκράτι
Παγκράτι

ΚΛΗΣΗ