Λύση για παιδιά

Model: Sky B RIC

Mπαταρία: 13

Performance Levels:

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50), Essential (B30)

Read More About Χρώμα
M6
Lava Red
M7
Blue Ocean
M8
Majestic Purple
P1
Sand Beige
P3
Sandalwood
P4
Chestnut
P5
Champagne
P6
Silver Gray
P8
Velvet Black
Q2
Electric Green
Q3
Caribbean Pirate
T3
Precious Pink
T7
Alpine White